DEBATA SEKTOROWA 28 września 2017r. Łódź

Rada ds. Kompetencji  Przemysł  Mody i Innowacyjnych  Tekstyliów serdecznie zaprasza  Przedsiębiorców, partnerów społecznych, organizacje wspierające edukację zawodową, dyrektorów   i nauczycieli uczących zawodu   w Szkołach Przemysłu Mody na debatę  sektorową :

Współpraca szkół z przedsiębiorcami – efektywne  kształcenie  zawodowe dla potrzeb Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów.

Debata sektorowa Rady Sektorowej ds. Kompetencji Sektora Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów odbędzie się  w dniu 28 września 2017r.  w godzinach 10-16 podczas  największej imprezy wystawienniczo-seminaryjnej „Szwalnia  2018 – tylko dla profesjonalistów” w Łodzi  w ASP  ul. Wojska Polskiego 121.

„Szwalnia  2018 – tylko dla profesjonalistów”  odbywa się po raz  14 i co roku gromadzi ponad 200 czołowych  przedsiębiorców produkujących odzież, wyroby skórzane, tekstylia techniczne i tapicerkę.

Rada ds. Kompetencji  Przemysł  Mody i Innowacyjnych  Tekstyliów  postanowiła tegoroczną „Szwalnię…” wykorzystać do zacieśnienia  współpracy między szkołami przemysłu mody i przedsiębiorcami.

W programie   panele:

Jak oczarować i zachęcić uczniów do pracy w  przemyśle mody”  – doświadczenia  i oczekiwania  szkół  z  współpracy z przedsiębiorcami . Moderator – Prelegent:  Dariusz Zając – dyr. Szkoły Przemysłu Mody z Częstochowy

„Edukacja dla biznesu, biznes dla edukacji” – spotkania szkół z przedsiębiorcami.

Poszukuję wykwalifikowanych kadr” – doświadczenia i oczekiwania  przedsiębiorców z współpracy ze szkołami . Moderator – Prelegent : Piotr Rogósz – dziennikarz

Ze szkoły do pracy” – jak dzięki profesjonalnej edukacji  branżowej  budować  konkurencyjność  polskiego przemysłu mody. Moderator – Prelegent :  dr inż. Marzanna Lesiakowska – Jabłońska –  Prorektor ds.  dydaktycznych VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie

Wprowadź nowe technologie  do szkół” – prezentacje przedstawicieli światowych  producentów maszyn  i dodatków  do produkcji  w zakresie nowych rozwiązań  technicznych i technologicznych.  Przedstawiciele firm: Altex/Pfaff,  AMF Reece, Coats, Contec,  DAP Polska, Freudenberg, Union Knopf,  Tawo, Veit , Zawitex.

Będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa na debacie

Wojtek Słaby, Aleksandra Krysiak

Animatorzy  Rady ds.  Kompetencji Przemysł Mody i Innowacyjnych   Tekstyliów