Nowe filmy promujące sektor i zachęcające młodzież do kształcenia w zawodach związanych z modą i innowacyjnymi tekstyliami

Zapraszamy do obejrzenia i rozpowszechniania filmów promujących  sektor i zachęcające młodzież do kształcenia w zawodach związanych z modą i innowacyjnymi tekstyliami.

Prezentują ludzi z pasją i przykłady sukcesów osiąganych  w naszym sektorze.

https://www.youtube.com/watch?v=G2IOAi9kIWA

 

https://www.youtube.com/watch?v=a56KuCiOI1A

Zaproszenie do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym tworzenia i funkcjonowania sektorowych rad ds. kompetencji

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące tworzenia i funkcjonowania sektorowych rad ds. kompetencji.

Uczestnikami spotkania są przedstawiciele organizacji, które mogą być zainteresowane utworzeniem sektorowej rady ds. kompetencji: organizacji pracodawców i przedsiębiorców, związków zawodowych, instytucji edukacji formalnej i pozaformalnej czy administracji publicznej. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną m.in. kryteria oraz założenia naboru, zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu oraz omówiony zostanie wzór studium wykonalności Sektorowej Rady ds. Kompetencji. Idea stworzenia sektorowych rad ds. kompetencji powstała w odpowiedzi na powstające deficyty kadrowe, niedopasowanie kompetencyjne pracowników do rynku pracy wynikające z braku współpracy i komunikacji pośród trzech kluczowych podmiotów: sektora biznesu, administracji oraz edukacji. Aktualnie funkcjonuje siedem sektorowych rad ds. kompetencji, w sektorach: zdrowie i pomoc społeczna, budownictwo, finanse, turystyka, motoryzacja (z uwzględnieniem elektromobilności), moda i innowacyjne tekstylia, IT.

Obecnie trwa nabór w ramach III Konkursu dotyczący powołania sektorowych rad ds. kompetencji.

Spotkanie odbędzie się 24 stycznia br. w siedzibie PARP (Ul. Pańska 81/83, Warszawa, sala 030).

Poniżej link, gdzie znajduje się zaproszenie oraz formularz rejestracyjny.

 

 

https://www.parp.gov.pl/component/parpevents/?view=details&id=34