Konferencja Rady Sektorowej 26 września 2019r. Łódź

W imieniu Sektorowej Rady ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia

 serdecznie zapraszamy   do udziału  w corocznej Konferencji Rady, która odbędzie się

w dniu 26 września  2019r. w Centrum Promocji Mody ul Wojska Polskiego 121  w Łodzi

podczas   spotkania branżowego  „Szwalnia 2020 – tylko dla profesjonalistów”

w godzinach 9.00 – 17.00.

Konferencja jest  otwartą przestrzenią do zdobycia wiedzy, wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów  w zakresie  pozyskiwania kadr, współpracy pracodawców ze szkołami, podnoszenia kwalifikacji kadr w przedsiębiorstwach, współpracy przedsiębiorstw i szkół z władzami.

 Mamy nadzieje, że zechcecie Państwo przyjąć nasze zaproszenie i licznie weźmiecie udział  w konferencji. Oprócz programu konferencji, który prezentujemy poniżej będziemy mieli unikalną okazję do spotkań B2B  z producentami i dystrybutorami    wprowadzającymi  na rynek polski innowacje produktowe i technologiczne prezentującymi się na stoiskach wystawienniczych na „Szwalnia 2020 – tylko dla profesjonalistów”.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres:

b.stasiak@textiles.pl do dnia 20 września 2019r.

Z poważaniem

Aleksandra Krysiak i Wojciech Słaby

Animatorzy Rady

 

Program Konferencji

9.00 – 9.30 Rejestracja  uczestników
09.30 – 10.00 Prezentacja filmów promocyjnych Rady
10.00 – 10.30 Instytut Badań Edukacyjnych – prezentacja pilotażowego wdrażania Sektorowej Ramy kwalifikacji Zawodowych
10.30 – 11.00 Dzielmy się dobrymi praktykami – spotkanie nauczycieli zawodu
11.00 – 13.00 Prezentacje produktowe wystawców
13.00 – 14.00 Prezentacja programu szkolenia kadr w ramach konkursu PARP
14.00 – 14.15 Przerwa kawowa
14.15 – 14.45 Trendy eko – nie tylko moda, ale konieczność
14.45  – 15.00 Buduję swoją karierę – kwalifikacje rynkowe
15.00 – 15.15 Prezentacja Laureatów Konkursów PŁ :Szkoła Bielsko-Biała – World Skills 2019 Kazan
15.15 – 16.30 Panel dyskusyjny –  Problemy kadrowe – mamy dla Was rozwiązania i pieniądze

(przedstawiciele  szkól, przedsiębiorstw, samorządu lokalnego i  władz centralnych)

16.30 – 17.00 Lunch

Formularz Zgłoszeniowy

 

Nazwa podmiotu

 

 

Pełny  Adres

(kod, miejscowość, ulica, numer)

 

Imię i Nazwisko uczestników konferencji 1

2

3

4

5

Telefon kontaktowy stacjonarny
Telefon kontaktowy komórkowy
Adres e-mailowy

 

Strona www
Uwagi:

Prosimy o wpisanie szczególnych potrzeb w zakresie likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres:

b.stasiak@textiles.pl do dnia 20 września 2019r.