Rusza projekt Przepis na Rozwój – kompetencje szyte na miarę

W poniedziałek 25.05.2020 rusza pierwszy nabór w ramach projektu Przepis na Rozwój – kompetencje szyte na miarę. Celem jest rozwój kapitału ludzkiego 135 przedsiębiorstw z sektora przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów, poprzez podniesienie kwalifikacji. Szkolenia realizowane będą zgodnie z rekomendacjami Sektorowej Rady, do grudnia 2022 roku. Cel ten bezpośrednio realizuje cel szczegółowy POWER, poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw objętych działaniami rozwojowymi. Zapraszamy do składania wniosków

Aby wziąć udział w projekcie należy wykonać trzy kroki: