JUBILEUSZ 75-LECIA TECHNIKUM NR7 PROJEKTOWANIA I STYLIZACJI UBIORU W SOSNOWCU

9 czerwca w Sosnowcu odbyły się obchody 75- lecia TECHNIKUM NR7 PROJEKTOWANIA I STYLIZACJI UBIORU W SOSNOWCU

Punktem kulminacyjnym Jubileuszu 75- lecia Szkoły Stylizacji była plenerowa gala, która rozpoczęła się punktualnie o godzinie 17.00 na terenach rekreacyjnych szkoły przy ul. Grota- Roweckiego 64. Uroczystość rozpoczął Hymn Stylizacji w wykonaniu uczniów i absolwentów szkoły. Wszystkich zgromadzonych ze wzruszeniem w głosie przywitała Pani Dyrektor CKZiU Elżbieta Czernik.

W swoim wystąpieniu przypomniała ciekawe losy szkoły. W ciągu 75 lat istnienia placówka na trwałe wpisała się w historię miasta. Jej początki sięgają 1945 roku i trudnej powojennej rzeczywistości. Na przestrzeni lat następowały transformacje struktury szkoły, zmiany nazwy oraz siedzib placówki.

Na to wyjątkowe święto młodzież szkolna przygotowała list do przyszłych pokoleń, który został odczytany i złożony do kapsuły czasu. Nauczyciele odczytali wiersz okazjonalny, który został specjalnie ułożony na tę uroczystość. Potem nastąpiło uroczyste przekazanie kolekcji Jerzego Antkowiaka- legendarnego twórcy Mody Polskiej, wieloletniego przyjaciela szkoły, na rzecz Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru oraz podpisanie umowy przekazania.

Ostatnim akordem tej wspaniałej uroczystości był pokaz kolekcji modowych, zaprojektowanych i wykonanych przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli.