Dni kariery w Częstochowie

PRZEMYSŁ MODY – BIZNES POZYTYWNYCH EMOCJI

W dniu 7 czerwca 2022r.  odbyły się  w  Zespole Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta w Częstochowie Dni Kariery w sektorze odzieżowo – tekstylnym RAZEM DLA PRZEMYSŁU MODY.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 130 osób- uczniowie szkół podstawowych oraz szkół przemysłu mody, przedstawiciele przedsiębiorstw sektorowych, organizacji sektorowych oraz przedstawiciele władz samorządowych i Regionu odpowiedzialni za edukację  i rozwój sektora.

Spotkanie odbyło się w podziale na:

ZŁOTY TRÓJKĄT PRZEMYSŁU MODY –  prezentacja szkół, samorządu i pracodawców – dobre praktyki współpracy

PREZENTACJA ŚCIEŻEK KARIERY ZAWODOWEJ  ABSOLWENTÓW SZKÓŁ W SEKTORZE PRFZEMYSŁU MODY

FORUM WSPÓŁPRACY I KONSULTACJE  – pracodawcy, szkoły, doradcy zawodowi (spotkania B2B przy stoiskach ekspozycyjnych)

PRZYKŁAD DOBRYCH PRAKTYK „Złotego Trójkąta” – X edycja spotkania „Reymont jest przedsiębiorczy” –  pokaz mody kolekcji uczniowskich

               

Nowy film Rady Sektorowej

Zapraszamy do zapoznania się z nowym filmem Rady Sektorowej: