Debata Sektorowa Gdańsk 2022

Debata Sektorowa 23.11.2022

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia odbyła swoją kolejną debatę w dniu 23.11.2022 w  Amber Expo w Gdańsku. Celem wydarzenia było omówienie działań prowadzonych przez Radę i koniecznych do podjęcia aktywności w celu poprawy  sytuacji na rynku  pracy w przemyśle tekstylnym, odzieżowym i skórzanym. W spotkaniu udział wzięli: przedstawiciele jednostek nadzorujących edukację, przedstawiciele jednostek edukacji pozaformalnej ,  instruktorzy zawodu, doradcy zawodowi, przedsiębiorcy, przedstawiciele szkół przemysłu mody oraz organizacje sektorowe.

Podczas debaty Animator Rady Bogusław Słaby zaprezentował obraz edukacji zawodowej w zakresie kształcenia na potrzeby branży mody. Przedstawił potrzeby sektora i aktualną ilość kształconej młodzieży oraz poziom naboru. Zwrócił szczególną uwagę na konieczność współpracy szkół z przedsiębiorstwami oraz  problemy konieczne do rozwiązania w zakresie rozwiązań systemowych.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie dr inż. Marzanny Lesiakowskiej-Jabłońskiej pod tytułem „Pojęcie, warunki i kierunki odpowiedzialnego rozwoju branży mody i innowacyjnych tekstyliów w Polsce w ujęciu holistycznym na tle światowych trendów”. Uczestnicy dowiedzieli się jakie są wyznaczniki zrównoważonego rozwoju branży mody oraz jakie są nowe źródła surowców naturalnych oraz nowe i ulepszone sposoby produkcji włókien.

Kolejnym ciekawym punktem debaty było wystąpienie dr inż. Magdaleny Owczarek z  Politechniki Łódzkiej, która opowiedziała o kształceniu kadr dla przyszłości sektora:. Przybliżone zostały nowe zawody dedykowane branży mody. Prelegentka omówiła  również oczekiwania rynku i potrzeby przyszłości.

Podczas debaty odbyły się dwa panele eksperckie dotyczące m.in. zrównoważonego rozwoju oraz potrzeb kompetencyjnych branży. Uczestnicy omawiali także wyzwania stojące przed polską branżą mody wynikające z potrzeb współczesnej gospodarki oraz rolę rzetelnej i skutecznej komunikacji jako fundament odpowiedzialnego rozwoju sektora

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i prelegentom za obecność, dyskusję i ciekawe wykłady. Zapraszamy również na kolejne wydarzenia, które już niebawem.

 

 

 

 

Konferencja Sektorowej Rady

Konferencja Sektorowej Rady 25 października 2022 Politechnika Łódzka

25 października na Politechnice Łódzkiej odbyła się konferencja zorganizowana przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia. Dotyczyła ona sytuacji w branży oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, szkołami mody i samorządem. Konferencja była otwartą przestrzenią do zdobycia wiedzy, wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów w zakresie pozyskiwania kadr.

Udział w niej  wzięło ponad 100 przedsiębiorców, uczniów oraz przedstawicieli sektora. Podczas konferencji była możliwość bezpośredniego kontaktu przedstawicieli edukacji z przedsiębiorcami, a także wymiany doświadczeń. Podczas wydarzenia przedstawiona została aktualna sytuacja sektora odzieżowo – tekstylnego w wymiarze polskim i europejskim. Podsumowane zostały również działania Sektorowej Rady ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia w roku 2021 i plan działań Rady do zakończenia projektu

Dla nauczycieli uczących zawodu interesujące były prezentacje dotyczące roli doradcy zawodowego w szkole oraz pozyskiwania kompetentnych kadr dla przemysłu.

Przedstawicielka Politechniki Łódzkiej dr Monika Malinowska-Olszowy przedstawiła interesujący wykład na temat dalszej edukacji zawodowej absolwentów szkół branżowych.

Prezentacje skupiły się również na zagadnieniu kompetencji i umiejętności jakie są poszukiwane przez pracodawców branży mody.

Na koniec odbył się panel dyskusyjny na temat  „Jak dostosować system edukacji do oczekiwań i potrzeb pracodawców”. Przedstawiciele szkół, przedsiębiorstw oraz Sektorowej Rady dyskutowali na temat rozwiązań, które mogą poprawić sytuację w obszarze edukacji. Wszyscy zgodnie podsumowali, że kluczową rolę w kształceniu kadr ma współpraca na linii szkoła – pracodawca i jest potrzeba dalszego rozwijania tej formy kooperacji.

  

Nowy film – Pozaszkolne formy kształcenia

Zapraszamy do zapoznania się z nowym filmem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia:

https://www.youtube.com/watch?v=xtBHP1IHZhE