Wizyta w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Białymstoku

13.12.2021 w Białymstoku odbyła się konferencja „Kształcenie dualne – pracownik młodociany, perspektywy i wyzwania”. Tego dnia również Wojtek Slaby Animator Sektorowej Rady ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia odwiedził Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Staszica z Oddziałami Integracyjnymi. Jednym z tematów rozmowy z Dyrekcją i nauczycielami zawodu było otwarcie kierunku technika stylisty w szkole. Rozmawiano także z uczniami o zawodzie technika przemysłu mody i ich planach na przyszłość

    

Pracodawca Jutra – VI edycja konkursu

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie Pracodawca Jutra realizowanym przez PARP pod patronatem ministerstw:  MEiN oraz MRiT . Celem jest wyróżnienie i promowanie przedsiębiorców, którzy realizują modelowe inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:

  • „Rozwój Pracownika” – inicjatywy z zakresu pomocy w rozwoju zawodowym pracowników, rozwoju kompetencji miękkich, systemów motywujących do podnoszenia kompetencji, inwestycji w rozwój pracowników poprzez programy podnoszące kompetencje;
  • „Dojrzałe Kompetencje” – inicjatywy z zakresu programów rozwojowych dedykowanych grupom pracowników w wieku powyżej 50 roku życia, inicjatywy zwiększające szanse i rozwój pracowników, programy mentorskie polegające na wykorzystaniu eksperckiej wiedzy pracowników w wieku powyżej 50 roku życia;
  • „Ambasador Edukacji” – inicjatywy z zakresu współpracy przedsiębiorcy z instytucjami edukacyjnymi, tworzenia lub wspierania autorskich platform/gier edukacyjnych/staży/konkursów dla uczniów, zaangażowania pracodawców w działalność dydaktyczną i naukową dla wykładowców/nauczycieli, w ramach których uczestnicy mieli możliwość zdobywania lub rozwoju kompetencji, uzyskiwania kwalifikacji lub nabycia umiejętności poszukiwanych na rynku pracy.

Nabór zgłoszeń do konkursu trwa od 22 września do 24 listopada 2021 r.

Więcej informacji: Pracodawca Jutra – PARP – Centrum Rozwoju MŚP

Lista członków Sektorowej

Nowe filmy promujące sektor i zachęcające młodzież do kształcenia w zawodach związanych z modą i innowacyjnymi tekstyliami

Zapraszamy do obejrzenia i rozpowszechniania filmów promujących  sektor i zachęcające młodzież do kształcenia w zawodach związanych z modą i innowacyjnymi tekstyliami.

Prezentują ludzi z pasją i przykłady sukcesów osiąganych  w naszym sektorze.

https://www.youtube.com/watch?v=G2IOAi9kIWA

 

https://www.youtube.com/watch?v=a56KuCiOI1A

Opracowania wspierające działalność sektora w zakresie edukacji i budowania kapitału ludzkiego w sektorze

TEST

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.test artykuł

Witaj, świecie!

Witaj w WordPressie. To jest twój pierwszy wpis. Zmodyfikuj go lub usuń, a następnie rozpocznij pisanie!