Debata Sektorowa Gdańsk 2022

Debata Sektorowa 23.11.2022

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia odbyła swoją kolejną debatę w dniu 23.11.2022 w  Amber Expo w Gdańsku. Celem wydarzenia było omówienie działań prowadzonych przez Radę i koniecznych do podjęcia aktywności w celu poprawy  sytuacji na rynku  pracy w przemyśle tekstylnym, odzieżowym i skórzanym. W spotkaniu udział wzięli: przedstawiciele jednostek nadzorujących edukację, przedstawiciele jednostek edukacji pozaformalnej ,  instruktorzy zawodu, doradcy zawodowi, przedsiębiorcy, przedstawiciele szkół przemysłu mody oraz organizacje sektorowe.

Podczas debaty Animator Rady Bogusław Słaby zaprezentował obraz edukacji zawodowej w zakresie kształcenia na potrzeby branży mody. Przedstawił potrzeby sektora i aktualną ilość kształconej młodzieży oraz poziom naboru. Zwrócił szczególną uwagę na konieczność współpracy szkół z przedsiębiorstwami oraz  problemy konieczne do rozwiązania w zakresie rozwiązań systemowych.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie dr inż. Marzanny Lesiakowskiej-Jabłońskiej pod tytułem „Pojęcie, warunki i kierunki odpowiedzialnego rozwoju branży mody i innowacyjnych tekstyliów w Polsce w ujęciu holistycznym na tle światowych trendów”. Uczestnicy dowiedzieli się jakie są wyznaczniki zrównoważonego rozwoju branży mody oraz jakie są nowe źródła surowców naturalnych oraz nowe i ulepszone sposoby produkcji włókien.

Kolejnym ciekawym punktem debaty było wystąpienie dr inż. Magdaleny Owczarek z  Politechniki Łódzkiej, która opowiedziała o kształceniu kadr dla przyszłości sektora:. Przybliżone zostały nowe zawody dedykowane branży mody. Prelegentka omówiła  również oczekiwania rynku i potrzeby przyszłości.

Podczas debaty odbyły się dwa panele eksperckie dotyczące m.in. zrównoważonego rozwoju oraz potrzeb kompetencyjnych branży. Uczestnicy omawiali także wyzwania stojące przed polską branżą mody wynikające z potrzeb współczesnej gospodarki oraz rolę rzetelnej i skutecznej komunikacji jako fundament odpowiedzialnego rozwoju sektora

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i prelegentom za obecność, dyskusję i ciekawe wykłady. Zapraszamy również na kolejne wydarzenia, które już niebawem.

 

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *