Materiały wytworzone przez Radę dla celów rozwoju sektora

Strategia Komunikacji

Rekomendacje zmian rozwiązań w obszarze edukacji do 2027

RDS Rekomendacje zmian rozwiązań w obszarze edukacji dla sektora

Opracowanie kompetencji kluczowych dla sektora

Badanie Focusowe PMiIT

Poniżej linki do prezentacji  przedstawianych na konferencji w dniu 13 czerwca w Łodzi

Konferencja Gdansk Łódź 13-06-2017

INFO o BRANZY

Konferencja_MSienna_czerwiec2017

PLAN DZIAŁANIA na najbliższe lata

Podsumowanie olimpiady

politechnika łódzka

prezentacja_organ_prowadzący_Łódź_13_czerwca_2017

Raport Rekomendacje 13.06.2017.

Raport_włókiennictwo_ŁCDNiKP

ZSO_Poznan_prezentacja _13_czerwca_2017

Poradnik_sektor_odziezowy

Poradnik_sektor_skórzany

Poradnik_sektor_tekstylny

_IBE_pdf interaktywny_raport końcowy_rama kwalifikacji dla sektora mody

Badania porównawcze_Sektorowe Ramy Kwalifikacji

Przemysł Mody-aktualizacja rekomendacji

Opracowanie rekomendowanych kompetencji i nowych kwalifikacji do PRK

Branża_mody_zeszyt_metodyczny

katalog_Rady_2020

Uaktualnienie rekomendacji o zmiany bieżące w obszarze sektora i legisla…

Katalog Sektorowej Rady ds. Kompetencji MODA I INNOWACYJNE TEKSTYLIA 202…

Tekstylia użytkowe – YouTube

Poradnik dla doradców zawodowych

Poradnik dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Ścieżki kariery absolwentów Szkół Przemysłu Mody – YouTube