Konferencja Sektorowej Rady

Konferencja Sektorowej Rady 25 października 2022 Politechnika Łódzka

25 października na Politechnice Łódzkiej odbyła się konferencja zorganizowana przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia. Dotyczyła ona sytuacji w branży oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, szkołami mody i samorządem. Konferencja była otwartą przestrzenią do zdobycia wiedzy, wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów w zakresie pozyskiwania kadr.

Udział w niej  wzięło ponad 100 przedsiębiorców, uczniów oraz przedstawicieli sektora. Podczas konferencji była możliwość bezpośredniego kontaktu przedstawicieli edukacji z przedsiębiorcami, a także wymiany doświadczeń. Podczas wydarzenia przedstawiona została aktualna sytuacja sektora odzieżowo – tekstylnego w wymiarze polskim i europejskim. Podsumowane zostały również działania Sektorowej Rady ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia w roku 2021 i plan działań Rady do zakończenia projektu

Dla nauczycieli uczących zawodu interesujące były prezentacje dotyczące roli doradcy zawodowego w szkole oraz pozyskiwania kompetentnych kadr dla przemysłu.

Przedstawicielka Politechniki Łódzkiej dr Monika Malinowska-Olszowy przedstawiła interesujący wykład na temat dalszej edukacji zawodowej absolwentów szkół branżowych.

Prezentacje skupiły się również na zagadnieniu kompetencji i umiejętności jakie są poszukiwane przez pracodawców branży mody.

Na koniec odbył się panel dyskusyjny na temat  „Jak dostosować system edukacji do oczekiwań i potrzeb pracodawców”. Przedstawiciele szkół, przedsiębiorstw oraz Sektorowej Rady dyskutowali na temat rozwiązań, które mogą poprawić sytuację w obszarze edukacji. Wszyscy zgodnie podsumowali, że kluczową rolę w kształceniu kadr ma współpraca na linii szkoła – pracodawca i jest potrzeba dalszego rozwijania tej formy kooperacji.

  

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *