Tha future of fashion

Z wielką przyjemnością prezentujemy Trendbook, który został opracowany przez wykładowców – specjalistów i praktyków Akademii Biznesu i Prawa Mody oraz Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska Uczelni Łazarskiego. Dziękujemy Agnieszka Oleksyn-Wajda za udostępnienie publikacji
Wydarzenia ostatnich kilkunastu miesięcy odcisnęły szczególnie głębokie piętno w części gospodarki, jaką jest branża mody. Zredefiniowały one idee i wartości sektora fashion, ale jednocześnie uwolniły nowe możliwości, rozwiązania i kierunki dla branży.
Nie ulega wątpliwości, że jesteśmy świadkami otwierania się nowego rozdziału w modzie. Istotę problemów i wyzwań oraz kierunków dalszego rozwoju postanowiono przedstawić w publikacji z kilku różnych perspektyw.

JUBILEUSZ 75-LECIA TECHNIKUM NR7 PROJEKTOWANIA I STYLIZACJI UBIORU W SOSNOWCU

9 czerwca w Sosnowcu odbyły się obchody 75- lecia TECHNIKUM NR7 PROJEKTOWANIA I STYLIZACJI UBIORU W SOSNOWCU

Punktem kulminacyjnym Jubileuszu 75- lecia Szkoły Stylizacji była plenerowa gala, która rozpoczęła się punktualnie o godzinie 17.00 na terenach rekreacyjnych szkoły przy ul. Grota- Roweckiego 64. Uroczystość rozpoczął Hymn Stylizacji w wykonaniu uczniów i absolwentów szkoły. Wszystkich zgromadzonych ze wzruszeniem w głosie przywitała Pani Dyrektor CKZiU Elżbieta Czernik.

W swoim wystąpieniu przypomniała ciekawe losy szkoły. W ciągu 75 lat istnienia placówka na trwałe wpisała się w historię miasta. Jej początki sięgają 1945 roku i trudnej powojennej rzeczywistości. Na przestrzeni lat następowały transformacje struktury szkoły, zmiany nazwy oraz siedzib placówki.

Na to wyjątkowe święto młodzież szkolna przygotowała list do przyszłych pokoleń, który został odczytany i złożony do kapsuły czasu. Nauczyciele odczytali wiersz okazjonalny, który został specjalnie ułożony na tę uroczystość. Potem nastąpiło uroczyste przekazanie kolekcji Jerzego Antkowiaka- legendarnego twórcy Mody Polskiej, wieloletniego przyjaciela szkoły, na rzecz Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru oraz podpisanie umowy przekazania.

Ostatnim akordem tej wspaniałej uroczystości był pokaz kolekcji modowych, zaprojektowanych i wykonanych przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli.

     

W maju w Zespole Szkół Podstawowych w Siedlcach odbył się Międzyszkolny Konkurs Projektowania Ubioru pod hasłem: „Stylizacja odzwierciedleniem projektu plastycznego”.
Wydarzenie organizowane było dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych. Zadaniem uczestników było wykonanie rysunku plastycznego całej stylizacji przedstawionej na sylwetce oraz dołączenie zdjęcia będącego odzwierciedleniem tej stylizacji. Rysunek mógł być wykonany dowolną techniką malarską w formacie A3.
Konkurs miał na celu rozwijać twórczą i aktywną postawę młodych ludzi zainteresowanych branżą modową.
Prace oceniane były zgodnie z następującymi kryteriami:
• oryginalność ubioru (pomysłowość wykonania)
• wkład pracy
• dokładność odzwierciedlenia projektu plastycznego ze zdjęciem stylizacji
• estetykę wykonania
Decyzją Komisji przyznano I, II i III miejsce.
Wyniki konkursu:
I miejsce – MARIA KURYŁO, klasa VIII, Szkoła Podstawowa nr 4 w Siedlcach
II miejsce – MARIA MAGDALENA GRABOWSKA, kl. VIII, Zespół Szkół w Strzyżewie
III miejsce – AMELIA MAKARUK, klasa VIII, Szkoła Podstawowa w Górkach
Pozostali uczestnicy biorący udział w konkursie otrzymali wyróżnienia.
Autorom nagrodzonych prac serdecznie gratulujemy!!!

      

Działania w projekcie

1.Powołanie i Działania Rady Sektorowej
2.Opracowanie rekomendacji w obszarze edukacji dla sektora
3.Współpraca w zakresie zintegrowania edukacji z przedsiębiorcami
4.Prowadzenie bieżących badań sektora w odniesieniu do zmian legislacyjnych, sytuacji sektora, rynku pracy, systemu kształcenia
5.Prowadzenie akcji informacyjnej i promocyjnej dla sektora dla instytucji edukacyjnych, instucji rynku pracy i partnerów społecznych
6.Identyfikacja potrzeb i opracowanie rekomendacji dla tworzenia sektorowej ramy kwalifikacji

Grupy Robocze Rady Sektorowej:

  • ds. programów nauczania,
  • ds. działań informacyjnych
  • dla partnerów społecznych