Pracodawca Jutra

Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie podmiotów, które realizują modelowe inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z edukacją – czyli działań, które polegają na pobudzeniu świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowaniu w działania na rzecz rozwoju edukacji, rozwoju usług edukacyjnych, działaniach umożliwiających nabycie, uzupełnienie lub aktualizację kompetencji i kwalifikacji.

Dzięki konkursowi możliwa jest wymiana dobrych praktyk w zakresie zarządzania ludźmi w organizacjach oraz tworzenia przyjaznego środowiska pracy, kształtowanego technologią, innowacjami oraz potrzebami zrównoważonego rozwoju. Laureaci konkursu będą stanowić przykład w zakresie realizacji projektów, które przyczyniają się do zwiększenia wiedzy, podniesienia kompetencji lub umiejętności adresatów inicjatyw edukacyjnych.

Tegoroczna edycja konkursu Pracodawca Jutra będzie obejmowała dwie główne kategorie: „Rozwój Pracownika” oraz „Ambasador Edukacji”. W ramach każdej z nich wyróżnione zostaną inicjatywy w segmencie mikro i mały przedsiębiorca, a także w segmencie średni i duży przedsiębiorca.

Rozwój Pracownika” – inicjatywy z zakresu:

 • pomocy pracownikom w rozwoju zawodowym,
 • systemów motywujących do podnoszenia kompetencji, uzyskiwania kwalifikacji lub umiejętności,
 • inwestycji w rozwój pracowników poprzez programy podnoszące kompetencje lub prowadzące do uzyskania kwalifikacji pracowników (kursy, szkolenia, programy migracji między działami),
 • rozwoju kompetencji miękkich (uniwersalnych, ponadsektorowych) poszukiwanych przez pracodawców (np. w formie wolontariatu pracowniczego),
 • działań wspierających komfort psychiczny pracowników, w tym umiejętność radzenia sobie ze stresem, lękiem, wypaleniem zawodowym.

„Ambasador Edukacji” – inicjatywy z zakresu:

 • współpracy przedsiębiorcy z instytucjami edukacyjnymi (prowadzenie lekcji, warsztatów w szkołach, tworzenie/wspieranie klas profilowych, współpraca z organizacjami pozarządowymi o profilu oświatowym/edukacyjnym),
 • tworzenia lub wspierania autorskich platform/gier edukacyjnych, staży i konkursów dla uczniów,
 • zaangażowania pracodawców w działalność dydaktyczną i naukową dla wykładowców/nauczycieli/organizacji studenckich (np. laboratoria, programy badawczo-rozwojowe, koła naukowe).

Inicjatywa edukacyjna zgłoszona w ramach konkursu powinna być rozpoczęta najwcześniej 1 stycznia 2019 r. i realizowana na terytorium Polski. Co istotne, nie może to być inicjatywa nagrodzona i wyróżniona w VI edycji konkursu „Pracodawca Jutra”.

Konferencja podsumowująca działalność Rady Sektorowej – 15 czerwca 2023 r. w Łodzi

W imieniu Sektorowej Rady ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji podsumowującej działalność Rady oraz perspektywy rozwoju kompetencji sektorowych – Pakt na rzecz Umiejętności. Konferencja odbędzie się 15 czerwca 2023 r. w Łodzi, hotel Holiday Inn, ul. Piotrkowska 229/231. Organizowana przez nas Konferencja jest otwartą przestrzenią do zdobycia wiedzy, wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów w zakresie pozyskiwania kadr, współpracy pracodawców ze szkołami i uczelniami, podnoszenia kwalifikacji kadr w przedsiębiorstwach, współpracy przedsiębiorstw i szkół z władzami. Udział w konferencji jest bezpłatny

Agenda wydarzenia:

Zaproszenie_agenda_Konferencja 15.06.2023 r._Łódź

Formularz zgłoszeniowy:

Formularz zgłoszeniowy_Konferencja 15.06.2023 r._Łódź

Wspieramy edukację zawodową w sektorze mody i tekstyliów

Zapraszamy do zapoznania się z nowym filmem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia:

Rada Sektorowa Przemysłu Mody – wspieramy edukację zawodową w sektorze mody i tekstyliów – YouTube

Działania w projekcie

1.Powołanie i Działania Rady Sektorowej
2.Opracowanie rekomendacji w obszarze edukacji dla sektora
3.Współpraca w zakresie zintegrowania edukacji z przedsiębiorcami
4.Prowadzenie bieżących badań sektora w odniesieniu do zmian legislacyjnych, sytuacji sektora, rynku pracy, systemu kształcenia
5.Prowadzenie akcji informacyjnej i promocyjnej dla sektora dla instytucji edukacyjnych, instucji rynku pracy i partnerów społecznych
6.Identyfikacja potrzeb i opracowanie rekomendacji dla tworzenia sektorowej ramy kwalifikacji

Grupy Robocze Rady Sektorowej:

 • ds. programów nauczania,
 • ds. działań informacyjnych
 • dla partnerów społecznych