Info o Radzie

Konferencja inaugurująca działalność Rady ds. Kompetencji Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów

W dniu 13 czerwca w Łodzi odbyła się Konferencja Inaugurująca działalność Rady ds. Kompetencji Przemysłu Mody i Innowacyjnych  Tekstyliów.

W konferencji wzięło udział ponad 100 osób reprezentujących organy administracji rządowej, samorządowej,  przedsiębiorców, szkoły ponadgimnazjalne i wyższe, organizacje działające na rzecz sektora.

Podczas konferencji  prowadzonej przez Hannę Gajos, uznaną dziennikarkę branżową, wieloletnią propagatorkę kształcenia  kadr na rzecz sektora przedstawiono następujące prezentacje:

Omówienie   projektu Rady ds. Kompetencji Przemysłu Mody i Innowacyjnych  Tekstyliów

Dekalog – 10 głównych powodów dla których warto zdobywać zawód w przemyśle   mody i innowacyjnych tekstyliach

Wizytówki  Szkół Przemysłu Mody, które miały największy nabór w     roku szkolnym 2016/2017 – Gdańsk, Warszawa,  Poznań

Podsumowanie Ogólnopolskiej Olimpiady z zakresu projektowania i wytwarzania   wyrobów odzieżowych

Ścieżki Kariery Zawodowej – wizytówki  przedsiębiorców z firm  odzieżowych, tekstylnych i skórzanych,  Politechniki Łódzkiej i  ASP Łódź

Program  EDTEX z środków UE ERASMUS + , przykład ponadnarodowej współpracy szkół i organizacji przedsiębiorców działających na rzecz sektora

Rekomendacje Rady Sektorowej w obszarze edukacji

Alternatywne ścieżki edukacji  – „Ciekawe szycie”. „ Ultramaszyna ”

Doradztwo zawodowe   i wyniki badań –  Łódzkie Centrum Doskonalenia  Nauczycieli  i Kształcenia Praktycznego

Organizatorzy konferencji bardzo dziękują  wszystkim uczestnikom za aktywny udział  w konferencji.

Zapraszamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa w pracach Rady.

Działania w projekcie

1.Powołanie i Działania Rady Sektorowej
2.Opracowanie rekomendacji w obszarze edukacji dla sektora
3.Współpraca w zakresie zintegrowania edukacji z przedsiębiorcami
4.Prowadzenie bieżących badań sektora w odniesieniu do zmian legislacyjnych, sytuacji sektora, rynku pracy, systemu kształcenia
5.Prowadzenie akcji informacyjnej i promocyjnej dla sektora dla instytucji edukacyjnych, instucji rynku pracy i partnerów społecznych
6.Identyfikacja potrzeb i opracowanie rekomendacji dla tworzenia sektorowej ramy kwalifikacji

Grupy Robocze Rady Sektorowej:

  • ds. programów nauczania,
  • ds. działań informacyjnych
  • dla partnerów społecznych