Wydarzenia związane z projektem

Szanowni Państwo,

miło mi poinformować, że nasza branża w konkursie PARP została zakwalifikowana do 1 z 6 , które utworzą Sektorowa Rade ds Kompetencji Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów.

ZPPM Lewiatan od początku swej działalności dostrzegał problem coraz większego braku fachowców w branży. W wyniku działań mających na celu poprawę tego wizerunku w latach 2011-2014 odzież była jedną z 15 branż, które promowały polską gospodarkę za granicą, a obecnie jest 1 z 12. W regionie łódzkim jest 1 z 6 strategicznych i to na 1. miejscu.

Działania w projekcie

1.Powołanie i Działania Rady Sektorowej
2.Opracowanie rekomendacji w obszarze edukacji dla sektora
3.Współpraca w zakresie zintegrowania edukacji z przedsiębiorcami
4.Prowadzenie bieżących badań sektora w odniesieniu do zmian legislacyjnych, sytuacji sektora, rynku pracy, systemu kształcenia
5.Prowadzenie akcji informacyjnej i promocyjnej dla sektora dla instytucji edukacyjnych, instucji rynku pracy i partnerów społecznych
6.Identyfikacja potrzeb i opracowanie rekomendacji dla tworzenia sektorowej ramy kwalifikacji

Grupy Robocze Rady Sektorowej:

  • ds. programów nauczania,
  • ds. działań informacyjnych
  • dla partnerów społecznych