Dni kariery w Częstochowie

PRZEMYSŁ MODY – BIZNES POZYTYWNYCH EMOCJI

W dniu 7 czerwca 2022r.  odbyły się  w  Zespole Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta w Częstochowie Dni Kariery w sektorze odzieżowo – tekstylnym RAZEM DLA PRZEMYSŁU MODY.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 130 osób- uczniowie szkół podstawowych oraz szkół przemysłu mody, przedstawiciele przedsiębiorstw sektorowych, organizacji sektorowych oraz przedstawiciele władz samorządowych i Regionu odpowiedzialni za edukację  i rozwój sektora.

Spotkanie odbyło się w podziale na:

ZŁOTY TRÓJKĄT PRZEMYSŁU MODY –  prezentacja szkół, samorządu i pracodawców – dobre praktyki współpracy

PREZENTACJA ŚCIEŻEK KARIERY ZAWODOWEJ  ABSOLWENTÓW SZKÓŁ W SEKTORZE PRFZEMYSŁU MODY

FORUM WSPÓŁPRACY I KONSULTACJE  – pracodawcy, szkoły, doradcy zawodowi (spotkania B2B przy stoiskach ekspozycyjnych)

PRZYKŁAD DOBRYCH PRAKTYK „Złotego Trójkąta” – X edycja spotkania „Reymont jest przedsiębiorczy” –  pokaz mody kolekcji uczniowskich

               

Nowy film Rady Sektorowej

Zapraszamy do zapoznania się z nowym filmem Rady Sektorowej:

Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem dotyczącym szkolnictwa zawodowego i rynku pracy autorstwa

p. Ireneusza Jabłońskiego.

Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy

Działania w projekcie

1.Powołanie i Działania Rady Sektorowej
2.Opracowanie rekomendacji w obszarze edukacji dla sektora
3.Współpraca w zakresie zintegrowania edukacji z przedsiębiorcami
4.Prowadzenie bieżących badań sektora w odniesieniu do zmian legislacyjnych, sytuacji sektora, rynku pracy, systemu kształcenia
5.Prowadzenie akcji informacyjnej i promocyjnej dla sektora dla instytucji edukacyjnych, instucji rynku pracy i partnerów społecznych
6.Identyfikacja potrzeb i opracowanie rekomendacji dla tworzenia sektorowej ramy kwalifikacji

Grupy Robocze Rady Sektorowej:

  • ds. programów nauczania,
  • ds. działań informacyjnych
  • dla partnerów społecznych