Wernisaż wystawy pt. „Ładniej” w sosnowieckim Pałacu Schoena

W czwartek 16 grudnia 2021odbył się, oczekiwany z wielkim zainteresowaniem, wernisaż wystawy zatytułowanej „Ładniej”, ukazującej 75- letnią historię Technikum nr 7 Projektowania i Stylizacji Ubioru w Sosnowcu. Przypadający w tym roku jubileusz placówki stał się inspiracją do podsumowania i zaprezentowania osiągnięć sosnowieckiej Szkoły mody. W Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu można było zobaczyć nie tylko prezentacje autorskich projektów wychowanków, oryginalne kreacje określane przez francuskich stylistów jako haute couture, ale także projektowe propozycje konfekcji prêt-á-porter.
Gratulujemy i życzymy samych sukcesów w kolejnych latach!
        

Pracodawca Jutra – VI edycja konkursu

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie Pracodawca Jutra realizowanym przez PARP pod patronatem ministerstw:  MEiN oraz MRiT . Celem jest wyróżnienie i promowanie przedsiębiorców, którzy realizują modelowe inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:

  • „Rozwój Pracownika” – inicjatywy z zakresu pomocy w rozwoju zawodowym pracowników, rozwoju kompetencji miękkich, systemów motywujących do podnoszenia kompetencji, inwestycji w rozwój pracowników poprzez programy podnoszące kompetencje;
  • „Dojrzałe Kompetencje” – inicjatywy z zakresu programów rozwojowych dedykowanych grupom pracowników w wieku powyżej 50 roku życia, inicjatywy zwiększające szanse i rozwój pracowników, programy mentorskie polegające na wykorzystaniu eksperckiej wiedzy pracowników w wieku powyżej 50 roku życia;
  • „Ambasador Edukacji” – inicjatywy z zakresu współpracy przedsiębiorcy z instytucjami edukacyjnymi, tworzenia lub wspierania autorskich platform/gier edukacyjnych/staży/konkursów dla uczniów, zaangażowania pracodawców w działalność dydaktyczną i naukową dla wykładowców/nauczycieli, w ramach których uczestnicy mieli możliwość zdobywania lub rozwoju kompetencji, uzyskiwania kwalifikacji lub nabycia umiejętności poszukiwanych na rynku pracy.

Nabór zgłoszeń do konkursu trwa od 22 września do 24 listopada 2021 r.

Więcej informacji: Pracodawca Jutra – PARP – Centrum Rozwoju MŚP

Działania w projekcie

1.Powołanie i Działania Rady Sektorowej
2.Opracowanie rekomendacji w obszarze edukacji dla sektora
3.Współpraca w zakresie zintegrowania edukacji z przedsiębiorcami
4.Prowadzenie bieżących badań sektora w odniesieniu do zmian legislacyjnych, sytuacji sektora, rynku pracy, systemu kształcenia
5.Prowadzenie akcji informacyjnej i promocyjnej dla sektora dla instytucji edukacyjnych, instucji rynku pracy i partnerów społecznych
6.Identyfikacja potrzeb i opracowanie rekomendacji dla tworzenia sektorowej ramy kwalifikacji

Grupy Robocze Rady Sektorowej:

  • ds. programów nauczania,
  • ds. działań informacyjnych
  • dla partnerów społecznych