Debata Sektorowa podsumowanie

W dniu 28 września 2017r. w Łodzi podczas  największej imprezy wystawienniczo-seminaryjnej „Szwalnia  2018 – tylko dla profesjonalistów” odbyła się  debata sektorowa przygotowana przez   Radę ds. Kompetencji  Przemysł  Mody i Innowacyjnych  Tekstyliów

Hasłem  tegorocznej debaty była  „Współpraca szkół z przedsiębiorcami – efektywne  kształcenie  zawodowe dla potrzeb Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów.

W debacie wzięli udział przedsiębiorcy i szkoły branżowe.

 

Program spotkania:

Jak oczarować i zachęcić uczniów do pracy w  przemyśle mody”  – doświadczenia  i oczekiwania  szkół  z  współpracy z przedsiębiorcami . Moderator – Prelegent:  Dariusz Zając – dyr. Szkoły Przemysłu Mody z Częstochowy

„Edukacja dla biznesu, biznes dla edukacji” – spotkania szkół z przedsiębiorcami.

Poszukuję wykwalifikowanych kadr” – doświadczenia i oczekiwania  przedsiębiorców z współpracy ze szkołami . Moderator – Prelegent : Piotr Rogósz – dziennikarz

Ze szkoły do pracy” – jak dzięki profesjonalnej edukacji  branżowej  budować  konkurencyjność  polskiego przemysłu mody. Moderator – Prelegent :  dr inż. Marzanna Lesiakowska – Jabłońska –  Prorektor ds.  dydaktycznych VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie

Wprowadź nowe technologie  do szkół” – prezentacje przedstawicieli światowych  producentów maszyn  i dodatków  do produkcji  w zakresie nowych rozwiązań  technicznych i technologicznych.  Przedstawiciele firm: Altex/Pfaff,  AMF Reece, Coats, Contec,  DAP Polska, Freudenberg, Union Knopf,  Tawo, Veit , Zawitex.

Oprócz udziału w prelekcjach zarówno przedstawiciele szkół jak i przedsiębiorstw mieli możliwość nawiązać bezpośrednie kontakty, wymienić doświadczenia w zakresie współpracy szkół z przedsiębiorstwami jak również podyskutować nad palącym problemem sektora jakim jest brak kadr.

Zarówno przedstawiciele szkół jak i przedsiębiorstw mówili nie tylko o dobrych przekładach współpracy, ale i  problemach  z jakimi  się spotykają  przy  nawiązywaniu współpracy w zakresie pozyskiwania miejsc  na praktyki dla uczniów, obostrzeniach prawnych wynikających z ustanawiania tych praktyk, a z drugiej strony z niemożliwością przyjęcia przez przedsiębiorstwa pełnych klas na praktyki, gdyż sektor nasz to głównie mikro i małe przedsiębiorstwa, gdzie  praktykę może odbywać jednocześnie zaledwie kilku uczniów i z tego powodu powstają duże komplikacje organizacyjne.

W załączeniu przedstawiamy prezentacje do wykorzystania jak również list skierowany do uczestników  debaty przez organizatorów Szwalni.

Ze szkoły do pracy_Marzanna Jabłońska

Współpraca-szkoły-zawodowej-z-pracodawcami_Dariusz-Zajac

Szwalnia 2018

Contec

Altex

Tawo

Union

Zawitex