Nowe opracowania Rady

Oddajemy do Państwa dyspozycji celem wykorzystania:

Identyfikację  potrzeb sektora dla sektorowej ramy kwalifikacji z uwzględnieniem wszystkich grup interesariuszy

Rekomendacje w zakresie SRKPM  w oparciu o doświadczenia UE na przykładzie Czech i Portugalii

Interesariusze SRKPM Rekomendacje w zakresie SRKPM