Konferencja 16 października 2018r.

W dniu 16 października w Łodzi na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej odbyła się coroczna Konferencja Sektorowej Rady do spraw kompetencji Mody i innowacyjnych Tekstyliów.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli w niej udział, a  nieobecnych zapraszamy za rok.

Podczas konferencji trwała ożywiona dyskusja nad  kluczowymi dla sektora problemami, głównie dotycząca  braku kadr,  koniecznych do podjęcia   działań prowadzących do zwiększenia naboru do szkół kształcących  na potrzeby sektora i współpracy przedsiębiorstw ze szkołami.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie konferencji i prezentacje.

podsumowanie konferencji

Obraz sektora

Szkoła Częstochowa

Szkoła Białystok

Szkoła Grudziądz

sytuacja w edukacji

Doradztwo zawodowe

Prezentacja Wydziału Politechnika Łódzka

Hyde Park

Przepis na Rozwoj Konrad_Jaszczynski

 

Opracowania wspierające działalność sektora w zakresie edukacji i budowania kapitału ludzkiego w sektorze

CKP Rekomendacje dotyczące wyposażenia placówek kształcenia praktycznego

IPRK Rekomendacje do opisania kwalifikacji rynkowych funkcjonujących w sektorze przemysłu mody

moda komunikaty  Opracowanie merytoryczne materiałów informacyjnych o Radzie

Zaproszenie na konferencję 16 października 2018r.

 

Łódź, 3.10.2018r.

 

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Sektorowej Rady ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia  serdecznie zapraszamy            do udziału  w corocznej Konferencji Rady, która odbędzie się w dniu 16 października 2018r. w Auli W33  III piętro Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej w Łodzi                        ul. Żeromskiego 116 budynek  W4 w godzinach 10.30 – 16.30.

 

Konferencja jest doskonałą okazją do podzielenia się przez jednostki edukacyjne, przedsiębiorców sektorowych i organizacje wspierające rozwój sektora odzieżowo – tekstylnego  spostrzeżeniami w zakresie zmian zachodzących w edukacji i biznesie zarówno na szczeblu lokalnym jak i krajowym.

Konferencja Sektorowej Rady   jest odpowiedzią  na jeden z kierunków polityki oświatowej naznaczony przez MEN jakim jest – Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami i rozwoju  doradztwa zawodowego.

 

Mamy nadzieje, że zechcecie Państwo przyjąć nasze zaproszenie i licznie weźmiecie udział  w konferencji. Oprócz programu konferencji, który prezentujemy poniżej będziemy mieli unikalną okazję zwiedzenia wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów na Politechnice Łódzkiej, jedynego w Polsce kierunku państwowego kształcącego kadry na potrzeby naszego sektora. Dodatkowo, chętnych zapraszamy do pozostania w Łodzi i w godzinach wieczornych wzięcia udziału w jednym z wydarzeń Konkursu   ŁÓDŹ YOUNG FASHION AWARD jakim będzie pokaz  w   Zatoce  Sportu na  Al. Politechniki 10 w Łodzi .

 

Program Konferencji:

10.00 – 10.30 Rejestracja  uczestników
10.30 – 11.00 Powitanie i wprowadzenie do konferencji z prezentacją   o sytuacji  sektora

odzieżowo – tekstylnego w Polsce.

11.00 – 11.15 Podpisanie porozumienia pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej

a  reprezentantami pracodawców w zakresie współpracy

11.15 – 11.45 Wręczenie przez  przedstawicieli  PARP nominacji   przedsiębiorcom, szkołom

i organizacjom   otoczenia biznesu   na członków Sektorowej Rady

11.45 – 12.00 Prezentacja kierunków kształcenia Wydziału  Technologii Materiałowych                             i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej
12.00 – 12.15 Przerwa kawowa
12.15 -12.30 Sytuacja szkół zawodowych kształcących na potrzeby sektora – wyniki naboru,

dokonania, problemy

12.30 – 13.00 „Hydepark” – otwarta dyskusja o problemach  pracodawców i szkół
13.00 – 13.45 Dzielmy się „dobrymi praktykami” – prezentacja szkół i pracodawców                              w zakresie współpracy
13.45 – 14.00 Doradztwo zawodowe kluczem do naboru uczniów do szkół
14.00 – 14.15 „Chwalmy się” – Prezentacja spotów budujących wizerunek sektora
14.15 – 14.30  Działania Rady wspierające rozwój sektora i edukacji sektorowej
14.30 – 14.45  Programy zagraniczne, krajowe i regionalne dla przedsiębiorców i szkół
14.45 – 15.00 Rekomendacje sektorowej Rady  dla  tematów objętych konkursem PARP dla

sektora w zakresie  dofinansowania różnorodnych form podnoszenia kwalifikacji

przedsiębiorstw – 7 milionów dla sektora do roku 2023

15.15. -15.45 Lunch
15.45 -16.30 Zwiedzanie Wydziału  Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

Politechniki Łódzkiej

Zgłoszenie udziału z podaniem  Imienia i Nazwiska uczestnika, nazwą instytucji prosimy przesłać na adres: b.slaby@altex.com.pl  do dnia  10 października 2018r.

 

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI

Sektorowej Rady ds. Kompetencji MODA i Innowacyjne Tekstylia

w dniu 16 października 2018r. w Łodzi

 Aula W33  III piętro

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej

Łódź  ul. Żeromskiego 116 budynek  W4  

 

 

Nazwa Instytucji  

 

 

 

 

Pełen Adres  

 

 

 

Kontakt telefoniczny  

 

 

 

Kontakt e-mailowy  

 

 

Imię i Nazwisko uczestników  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenie proszę odesłać na adres: b.slaby@altex.com.pl  do dnia  10 października 2018r.

 

 

Opracowania wspierające działalność sektora w zakresie edukacji i budowania kapitału ludzkiego w sektorze